Happy Day 7: Sleeping Beauty

If you're a mother, you will agree to me na lahat ng pagod mararanasan mo - puyat, sakit ng likod, gutom, sakit ng braso, etc. But when you see your baby smiling, ay sus! nawawala lahat. So today, for my 100 Happy Days eto ang nakapagpasaya sakin. 

"Okay lang kahit puyat si mommy, makita lang kitang mahimbing ang tulog masaya na ako. 
Pero baby please, balik mo nasa dati ang oras ng tulog mo.. Please!"


Sleep Tight Baby

post signature post signature